Archiwa autora: przedszkole

Zajęcia biblioteczne w przedszkolu

8 czerwca nasze przedszkole odwiedziły Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach  i poprowadziły z dziećmi zajęcia czytelnicze. Na początek przedszkolacy wysłuchali pouczającej bajki „O Kocurku, który lubił cukierki”. Po dyskusji na temat nadmiaru zjadanych przez Kocurka słodyczy, wszyscy mogli spotkać się z żywą maskotką „Kocurkiem”. Następną atrakcją była wspólna, żywiołowa zabawa z chustą animacyjną. Radości było przy tym co niemiara. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały kolorowanki ze zwierzątkami – kotkiem i psem oraz ciekawe labirynty, pobudzające do myślenia.

Składamy serdeczne podziękowanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach za uatrakcyjnienie naszym wychowankom czasu spędzonego w przedszkolu.

Bezpieczny Przedszkolak

7 czerwca, dzieci z grupy starszej po raz kolejny uczestniczyły w Programie artystyczno-edukacyjnym „Bezpieczny Przedszkolak”, który realizowany był w Domu Kultury w Kętach. Program jest objęty patronatem Burmistrza Gminy Kęty oraz patronatem honorowym Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Przedszkolacy wystąpili na scenie, prezentując krótki repertuar związany z bezpieczeństwem na drodze. Następnie na ścieżce edukacyjnej dzieci przypomniały sobie wszystkie zasady bezpieczeństwa. Na zakończenie cała grupa otrzymała dyplom oraz ciekawe upominki.

Dyżur wakacyjny 2018 r.

DYŻURY WAKACYJNE

LIPIEC – dyżur pełni SPWP nr 7 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 15

SIERPIEŃ – dyżur pełni SPWP nr 9 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 33

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega
wg następującego harmonogramu:

1) Od 04.06.18 r. do 07.06.18r. do godz.16 – składanie wniosków w swojej placówce
( do pobrania w macierzystej placówce) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

2) Do 11.06.18r. – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

3)  Potwierdzeniem przyjęcia  dziecka na dyżur wakacyjny będzie:

 1. a) podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2018 r.
   do  14.06.18 r.  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
 2.  b) wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych,  do dnia 25.06.2018 za lipiec i 25.07.2018 za sierpień.

        Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niekorzystania z usług  przedszkola.

Niepodpisanie deklaracji  i niedokonanie wpłaty  w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny.

O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą niżej wymienione  kryteria , którym przyznano odpowiednią ilość punktów.    

1) pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez  obojga rodziców /opiekunów prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

(Komisja może zweryfikować oświadczenie poprzez dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy).

2)  pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.

3)  pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.

 1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

Przedszkole w czasie dyżuru czynne
od godziny 7:00 do 16:00

„Wesoły Krakowiaczek”

„ Kęty to piękna zielona kraina. Tutaj dla Ciebie wszystko się zaczyna…”

30 maja dziewczynki z grupy starszej wystąpiły na scenie Domu Kultury w Kętach w Przeglądzie Twórczości Regionalnej „Wesoły Krakowiaczek”. Bardzo ważną obecnie dla naszego regionu jest tematyka ekologiczna. Występ naszych małych artystek był połączeniem edukacji zarówno regionalnej jak i przyrodniczej – ekologicznej. Dziewczynki w krótkim programie artystycznym zaprezentowały swój dorobek taneczny. Występ stanowił również wymianę pomysłów i doświadczeń, prezentujących nasz uroczy, zielony zakątek. Celem, było zwrócenie uwagi na piękno naszego regionu, ale również na konieczność ochrony środowiska, aby takim pięknym pozostał.

Małe tancerki powtórnie wystąpiły ze swoim repertuarem na estradzie przed Domem Kultury 2 czerwca, podczas rodzinnych obchodów Dnia Eko-Dziecka.

RODZINNY PIKNIK W „RANCZO NA WIDOKU”

28 maja dzieci, rodzicie, dziadkowie oraz pracownicy SPWP Nr 1 w Kętach, jak co roku, wzięli udział w spotkaniu rodzinnym, które odbyło się w „Rancho na Widoku”. Każdy mógł skorzystać z oferowanej przez ośrodek jazdy konnej pod okiem instruktorów oraz zobaczyć warunki w jakich hodowane są konie. Ponadto, dzieci brały udział w grach i zabawach sportowych na świeżym powietrzu. Po tak aktywnym maratonie w promieniach słonecznych przyszedł czas na zasłużony odpoczynek i pieczenie kiełbasek, które jak zawsze smakowały wyśmienicie. Rodzinny piknik na długo pozostanie w pamięci każdego naszego przedszkolaka.

Wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych

21 maja przedszkolacy z obu grup wyruszyli na wycieczkę do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Tam mieli szansę obejrzeć na żywo prezentację i tajniki procesu powstawania filmu animowanego. Dzieci, w kolejno zwiedzanych pomieszczeniach, mogły zobaczyć w jaki sposób twórcy zmieniają scenariusz w gotowy film. Poszerzyły wiedzę na temat filmowania, efektów specjalnych i dźwiękowych. Była to również okazja do kontaktu z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projektami postaci oraz z rysunkami animacyjnymi. Na koniec nie zabrakło seansu filmowego z bajkami wyprodukowanymi w tym właśnie Studio.

Kolejnym punktem wycieczki tego dnia, była wizyta w Nadleśnictwie Bielsko, gdzie dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w Izbie edukacji leśnej, prowadzonych przez leśnika – Panią Irenę Polok. Pośród rekwizytów przyrodniczych, odtwarzających prawdziwe zwierzęta oraz ich środowiska życia, przedszkolacy utrwalili swoje wiadomości na temat zwierząt, zamieszkujących lasy na naszym terenie. Mogli przyjrzeć się także z bliska, prawdziwym ptasim gniazdom. Zajęcia były wspaniałą formą przekazania dzieciom wiedzy o ekosystemie leśnym oraz o ochronie przyrody.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Szanowni Rodzice!

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne ( tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała  i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nieużywanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwa, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.

Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci  oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału  w przedszkolnej antytytoniowej edukacji. Program profilaktyki tytoniowej  pod tytułem „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrożenie dzieci  do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

   Program składa się z pięciu zajęć:

1.Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.

Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie uważnie Waszych dzieci, porozmawiajcie chwilę, podzielcie się swoimi uwagami na temat otaczającego Was środowiska. Pomóżcie dziecku znaleźć i powycinać z gazet ilustrację z obiektami, z których wydobywa się dym.

2.Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów.

Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwalą się wiedzą na temat tego,  co i dlaczego dymi. Opowiedzą, jak wspólnie z innymi robiło gazetkę na ścianie zz prac plastycznych lub kącik antytytoniowy. W tym dniu przyniosą jeszcze jedną ważną informację; „Papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń, gdyż palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.

3. Jak się czuje kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.

Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka z ćwiczeń oddechowych, zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddychać. Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym  powietrzem. Z przedszkola z pewnością przyniesie portret dinozaura Dinusia, zapytajcie, kim on jest, czego nie lubi. Pomóżcie pokolorować dziecku portret Dinusia. Zachęcajcie do działania i do opowiadania

4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy. Szanowni Rodzice! Wasze dzieci nauczyły się piosenki o Dinusiu. Z pewnością będą chciały Wam ją zaśpiewać. Poświęćcie im trochę czasu, posłuchajcie, co mają Wam do powiedzenia.

5. Jak unikać dymu tytoniowego ? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować. Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują, bądź umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złośćcie się na nie. Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje. W naszym programie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia tytoniu. Dlatego ważna jest Wasza współpraca z wychowawcą przedszkolnym dziecka. To on udzieli Wam szczegółowych informacji i wskazówek w zakresie realizacji przedszkolnej edukacji antytytoniowej, do której serdecznie zapraszamy.

Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane  w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy  Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

      Dlatego pamiętajcie, aby:

 • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
 • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!,
 • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
 • rozmawiać z dzieckiem o świecie nawet na trudne tematy,
 • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
 • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
 • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną,
 • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

      Szanowni Rodzice, w przedszkolu uzyskacie adresy placówek zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień odtytoniowych w Waszym regionie.

 

Sukces naszych wychowanków w XXV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”

Konkurs „Mieszkam w Beskidach” to międzynarodowy konkurs plastyczny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca, objęty Patronatem Honorowym Śląskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wychowankowie naszego przedszkola zostali docenieni przez jury konkursu w kategorii Rysunek do 6 lat. W placówce nad wykonaniem prac na konkurs czuwała pani Elżbieta Brońka.

I miejsce wraz z innymi Laureatami zajęła Julia Naglik. Wśród Laureatów II miejsca znalazła się Maja Kosowska. Natomiast Wyróżnienie w konkursie otrzymały Milenka Adamus i Julia Brączek. Wręczenie dyplomów i nagród Laureatom miejsc I-III z powiatu oświęcimskiego i bielskiego odbyło się 5 kwietnia w Aulii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. Nagrody  wręczył  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej Mieczysław Krzak. Wyróżnienia natomiast zostały przekazane opiekunom podczas tego spotkania. Bardzo cieszymy się z sukcesów wszystkich dzieci.

 

 

Rekrutacja do SPWP nr 1 w Kętach na rok szkolny 2018/2019

DZIECI ROZPOCZYNAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

5 marca 2018 r. rozpoczynają się zapisy do przedszkola.

W celu wygenerowania wniosku zapisu dziecka do przedszkola, zapraszamy rodziców do korzystania z platformy rekrutacyjnej dostępnej pod adresem internetowym https://przedszkola-kety.nabory.pl

Poprzez zakładkę „Wypełnij nowy wniosek”, możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola.

Aby prawidłowo zgłosić dziecko do przedszkola należy:

 1. zarejestrować się w systemie używając jako login-numer PESEL dziecka
 2. wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 3. wydrukować 2 kopie i po dokładnym sprawdzeniu podpisać
 4. dostarczyć 2 papierowe kopie wniosku do przedszkola pierwszej preferencji celem potwierdzenia, do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji

UWAGA!

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym mogą przyjść do przedszkola i wypełnić wniosek wspólnie z dyrektorem przedszkola.

Przypominamy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w pierwszym terminie odbywa się:

od dnia 05.03.2018r. – do 26.03.2018 godz. 15:00

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

6 lutego gościliśmy w naszej placówce Ratownika Medycznego. Celem przeprowadzonych zajęć było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczyły sie w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Ponadto przedszkolaki miały możliwość bandażowania swoich kończyn oraz nauczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała oraz jak należy przeprowadzać masaż serca. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.